Bescherm onze gezondheid, maar bescherm ook onze rechten.

6 oktober 2020

Het Ministerie van Volksgezondheid wil graag een app inzetten die jou moet waarschuwen als je recentelijk in de nabijheid van iemand bent geweest die naderhand met het Corona-virus besmet bleek te zijn. Bij de aankondiging publiceerde een brede coalitie tien uitgangspunten waaraan zo'n app, áls die er al moet komen, zou moeten voldoen. De ondertekenaars achten deze uitgangspunten noodzakelijk voor het beschermen van onze vrijheden en rechten, onze veiligheid en de sociale cohesie. Op verzoek van het ministerie hebben een aantal betrokkenen deze uitgangspunten destijds met spoed uitgewerkt. Mede-initiatiefnemers Bits of Freedom, Waag, Platform Burgerrechten en Amnesty International hebben op basis van deze criteria de app en alles daaromheen geanalyseerd.
De onderbouwing van onze analyse vind je hier. Hoewel het proces van ontwikkeling relatief open en transparant is geweest, de app technisch mooi in elkaar zit, zijn er fundamentele punten niet goed geregeld. Zo heeft het ministerie nagelaten essentiële randvoorwaarden te organiseren, waardoor de app onmogelijk effectief kan zijn. Daarnaast achten we de afhankelijkheid van Google en Apple problematisch.
De analyse hieronder is gebaseerd op informatie uit publieke bronnen, zoals de publicaties van het ministerie. In het resultaat betekent groen dat aan het uitgangspunt voldaan wordt, oranje dat er gedeeltelijk aan voldaan wordt of het goed op weg is en rood dat in het geheel niet voldaan wordt. In geval van grijs hebben we onvoldoende informatie om een goede beoordeling te maken. Het kan goed zijn dat we informatie over het hoofd hebben gezien, andere bronnen niet kennen of gevonden informatie anders geïnterpreteerd hebben. Aanvullingen en suggesties zijn van harte welkom. Neem gerust contact op met Bér Engels of Rejo Zenger.
Hoewel het ministerie heeft verzekerd dat deze uitgangspunten centraal zouden staan bij de ontwikkeling van de app, is er maar ten dele aan tegemoet gekomen. De CoronaMelder voldoet op dit moment niet aan alle eisen. De gelegenheidscoalitie roept de minister van Volksgezondheid op om de landelijke uitrol van de CoronaMelder ongedaan te maken en zo'n uitrol alleen opnieuw te overwegen als aan alle hier genoemde uitgangspunten kan worden voldaan. We hopen dat deze analyse houvast biedt voor mensen die graag zelf een geïnformeerd oordeel willen vellen over of ze de CoronaMelder wel of niet willen installeren en gebruiken.

Deze pagina is voor het laatst op 23 november geupdate. Kijk hier voor de laatste wijzigingen.

Ondertekenaars

Amnesty International
Bits of Freedom
Platform Burgerrechten
Waag
Open State Foundation
Linda Duits