Bescherm onze gezondheid, maar bescherm ook onze rechten.

8 april 2020

Update: Bits of Freedom, Waag, Platform Burgerrechten en Amnesty International hebben de CoronaMelder langs de lat van Veilig Tegen Corona gelegd. Lees hier de analyse.
De Nederlandse overheid onderzoekt het gebruik van een app waarmee jij inzicht zou moeten krijgen in of je in de buurt bent geweest van iemand die besmet is met het Covid-19-virus. Als de overheid al zo'n app inzet, dan moet deze voldoen aan de volgende uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn opgesteld door deskundigen op het gebied van informatietechnologie, computerbeveiliging, privacy en de bescherming van fundamentele grondrechten. Wij geloven dat deze uitgangspunten noodzakelijk zijn voor het beschermen van onze vrijheden en rechten, onze veiligheid en sociale cohesie. Als niet aan deze uitgangspunten wordt voldaan, hebben we geen vertrouwen in de app en zullen we ons tegen de implementatie ervan verzetten.
Lees ook: burgerrechtenorganisaties slaan alarm over werkwijze Ministerie Volksgezondheid. En lees hier de ervaringen van een aantal experts betrokken bij het selectieproces.
Kortom, contact-apps moeten tijdelijk, transparant, volledig anoniem, vrijwillig en gebruiksvriendelijk zijn, zonder commerciële bijbedoelingen, en moeten onder regie staan van onafhankelijke deskundigen. De gelegenheidscoalitie roept de minister op om aan deze eisen gehoor te geven. De bestrijding van het coronavirus mag niet tot afkalving van onze privacy en fundamentele rechten leiden. Als het systeem dat nu ontwikkeld wordt niet aan deze eisen voldoet, zal deze coalitie zich met hand en tand tegen de implementatie ervan verzetten.

Ondertekenaars

Bits of Freedom
Waag
Consumentenbond
Amnesty International Nederland
Platform Burgerrechten
Code for NL
Bureau Jeugd en Media
Marietje Schaake
Roxane van Iperen, schrijver
Open State Foundation
Vrijschrift
Rob Stadt, Platform FG Zorg
Amsterdam Smart City
EPIC
Homo Digitalis (Greece)
Državljan D / Citizen D (Slovenia)
Xnet (Spain)
Internet Society Nederland
Free Software Foundation Europe
Nederlandse Linux Gebruikers Groep
Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
Sheila Sitalsing, journalist
Maxim Februari, schrijver
Qiy Foundation
Dyne foundation
Startpage / Startmail
Roel Dobbe, AI Now Institute
Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging, voorzitter Privacy by Design (IRMA)
Jaap-Henk Hoepman, Radboud Universiteit, Privacy & Identity Lab
Olaf Kolkman, Principal Internet Technology, Policy, & Advocacy at Internet Society
Marjan Schwegman, voormalig directeur Instituut voor Oorlogs-, holocaust- en genocidestudies (NIOD)
Seda Gürses, TU Delft
Sjoera Nas, Privacy Company
Matthijs Koot, Universiteit van Amsterdam / Secura
Mark Fonds, Gemeente Amsterdam
Linda Duits
ProcoliX
NLUUG
Privacy Label
Utrecht Data School, Universiteit Utrecht
Douwe Schmidt, Tada.city
Anco Scholte ter Horst, Freedom Internet
Joris van Hoboken, Universiteit van Amsterdam
Valerie Frissen, directeur SIDN fonds, Universiteit Leiden
Mieke van Heesewijk, SIDN fonds
Justine Pardoen, Bureau Jeugd en Media
Natali Helberger, hoogleraar Informatierecht Universiteit van Amsterdam
Guido van 't Noordende, Universiteit van Amsterdam / Whitebox Systems
Ot van Daalen, Universiteit van Amsterdam
Paul Keller
Brenno de Winter
Frederik Zuiderveen Borgesius, hoogleraar ICT en recht, Radboud Universiteit
Instituut voor Netwerkcultuur, Hogeschool van Amsterdam